الثلاثاء, مارس 20, 2018

 

 

جدول پایش عملکرد واحدهای تابعه در سال 1395

ردیف

نام واحد

روز پایش

تاریخ پایش

1

بیمارستان رازی و داروخانه شبانه روزی

سه شنبه

95/4/1

2

شبکه بهداشت و درمان کارون

سه شنبه

95/4/8

3

بیمارستان ابوذر و واحد خودگردان پردیس

سه شنبه

95/4/15

4

شبکه بهداشت و درمان رامشیر

سه شنبه

95/4/22

5

شبکه بهداشت و درمان هویزه

سه شنبه

95/4/29

6

شبکه بهداشت و درمان باغملک

سه شنبه

95/5/5

7

شبکه بهداشت و درمان باوی

سه شنبه

95/5/12

8

شبکه بهداشت و درمان دهدز

سه شنبه

95/5/19

9

بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

سه شنبه

95/5/26

10

بیمارستان سلامت

سه شنبه

95/6/9

11

شبکه بهداشت و درمان امیدیه

سه شنبه

95/6/16

12

بیمارستان شفا

سه شنبه

95/6/23

13

شبکه بهداشت و درمان اندیکا

چهارشنبه

95/6/31

14

شبکه بهداشت و درمان لالی

سه شنبه

95/7/6

15

شبکه بهداشت و درمان حمیدیه

سه شنبه

95/7/13

16

شبکه بهداشت و درمان هفتکل

دوشنبه

95/7/19

17

دانشکده دندانپزشکی

سه شنبه

95/7/27

18

شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان

سه شنبه

95/8/4

19

شبکه بهداشت و درمان اندیمشک

سه شنبه

95/8/11

20

دانشکده پزشکی

سه شنبه

95/8/18

21

شبکه بهداشت و درمان ماهشهر

سه شنبه

95/8/25

22

شبکه بهداشت و درمان هندیجان

سه شنبه

95/9/2

23

دانشکده داروسازی

سه شنبه

95/9/9

24

دانشکده پرستاری مامایی

سه شنبه

95/9/9

25

معاونت بهداشت استان

سه شنبه

95/9/16

26

مرکز بهداشت شرق اهواز

سه شنبه

95/9/23

27

مرکز بهداشت غرب اهواز

سه شنبه

95/9/30

28

معاونت درمان

سه شنبه

95/10/7

29

معاونت غذا و  دارو

سه شنبه

95/10/14

30

دانشکده بهداشت

سه شنبه

95/10/21

31

دانشکده پیراپزشکی

سه شنبه

95/10/28

32

شبکه رامهرمز

سه شنبه

95/11/5

33

بیمارستان طالقانی

سه شنبه

95/12/11

34

بیمارستان گلستان

سه شنبه

95/12/19

35

شبکه ایذه

سه شنبه

95/11/26

36

شبکه دشت آزادگان

سه شنبه

95/12/3